Generelle vilkår og betingelser for bruk av nettstedet, og generelle vilkår og betingelser for virksomheten til Cibdol BV (heretter kalt V&B).

Bruk noen minutter på å lese følgende generelle vilkår og betingelser for bruk av nettstedet, og de generelle vilkår og betingelser for virksomheten til Cibdol BV («Cibdol» eller «vi») («V&B»). Disse vilkårene og betingelsene inneholder viktig informasjon som er relevant for deg som bruker av nettstedet vårt og som kjøper av produktene våre. De gjelder for alle produkter som brukes eller som kjøpes fra nettstedet. Dette nettstedet og alle relaterte tjenester er eksplisitt underlagt godkjennelse av disse generelle vilkårene og betingelsene. Ved å bruke nettstedet, kjøpe produkter, eller ta i bruk noen av tjenestene, godtar du automatisk disse generelle vilkårene og betingelsene, samt eventuelle fremtidige endringer som blir gjort tilgjengelig ved publisering på nettstedet, eller varsling på annen måte. Cibdol tilbyr tilgang til dette nettstedet og dets produkter og tjenester utelukkende basert på din godkjennelse av disse V&B. Hvis du ikke godkjenner disse V&B, har du ikke rett til å benytte deg av nettstedet eller tjenestene våre, eller til å gå til anskaffelse av produktene våre. Eventuelle uoverensstemmelser i tolkningen av disse V&B kan ikke brukes mot Cibdol.

1. Anvendelighet av de generelle vilkårene og betingelsene for virksomheten (V&B)

1. De foreliggende generelle vilkårene og betingelsene for virksomheten (V&B) gjelder for bruk av Cibdol-nettstedet (cibdol.com og eventuelle relaterte underdomener: «nettsted») og alle produkter, tilbud, leveranser og tjenester gitt av Cibdol, samt eventuelle andre avtaler inngått med eller på vegne av Cibdol, med mindre ikke annet er skriftlig avtalt.

2. Ved å bruke nettstedet, bestille produkter eller ta i bruk tjenester via dette nettstedet, utsteder kunden («kunden» eller «du») overfor Cibdol automatisk godkjennelse av den siste relevante versjonen av de foreliggende V&B.

3. Alt innhold som er publisert på Cibdol sitt nettsted (inkludert logoer, merkevarer, opphavsrett osv.) er Cibdol sitt åndsverk, og kan ikke uten uttrykkelig tillatelse fra Cibdol på forhånd distribueres, endres eller på annen måte brukes.

4. Ved å bruke nettstedet og godta disse V&B erklærer du at du i ditt hjemland er myndig, og at anskaffelse og bruk av våre produkter og tjenester er lovlig der du bor, eller der du har tenkt å benytte dem. Det er utelukkende kundens ansvar å sikre at dette kravet overholdes, og Cibdol fraskriver seg behørig alt ansvar i så henseende.

5. Vi forbeholder oss retten til å når som helst, uten å oppgi årsak, nekte inngåelse av avtaler eller levering av tjenester.

2. Generell informasjon og tilbudet av produkter og tjenester

1. All informasjon på nettstedet eller i andre skriftlige dokumenter fra Cibdol er utarbeidet med størst mulig omhu. Cibdol kan imidlertid ikke garantere at alt av denne informasjonen er korrekt, fullstendig og/eller oppdatert. Cibdol forbeholder seg retten til å, uten varsel på forhånd, endre informasjonen på nettstedet eller i andre skriftlige dokumenter. Du godkjenner at det er ditt ansvar å kontrollere eventuelle endringer av informasjonen.

2. All informasjon gitt av Cibdol på nettstedet eller andre steder om våre produkter og tjenester er kun ment som generelle opplysninger, og kan ikke anses for å være medisinske råd eller kunnskap. Enhver beslutning som tas av kunden om å ta i bruk våre produkter og tjenester basert på informasjon fra Cibdol er underlagt kundens personlige ansvar og risiko.

3. Cibdol forbeholder seg retten til å når som helst, og uten å bli ansvarliggjort overfor kunder eller tredjeparter, endre produktene og tjenestene som tilbys, samt fjerne produkter eller tjenester fra sitt sortiment.

4. Cibdol kan på sitt nettsted fra tid til annen komme med spesielle tilbud knyttet til sine produkter og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre, begrense eller trekke tilbake slike tilbud helt basert på vår egen vurdering.

5. Vi forbeholder oss også retten, men er ikke pålagt til det, basert på egen vurdering og uten å måtte oppgi årsak, til enhver tid å begrense eller fullstendig stanse salg av produkter eller levering av tjenester til kunder eller tredjeparter samt til enkelte land eller regionale jurisdiksjoner.

6. Vi kan ikke garantere at nettstedet og tjenestene våre leveres uavbrutt og fullstendig uten feil. I tilfeller med tap av tjeneste eller forstyrrelser vil Cibdol ta kontakt med kunden for å finne en passende løsning.

3. Registrering, brukerkonto og personopplysninger

1. Kunden må først opprette en konto via registreringssiden for å kunne legge inn en bestilling på nettstedet. Under registreringsprosessen blir kunden bedt om å velge et passende brukernavn og passord. Kunden må behandle sitt brukernavn og passord med streng konfidensialitet. Cibdol er ikke ansvarlig for misbruk av registreringsopplysninger og kommer til å anta at personen som bruker nettstedet er den registrerte kunden.

2. Cibdol og selskapets ansatte kommer aldri til å be deg om å oppgi passordet ditt. Hvis du mistenker at noen med onde hensikter har fått tak i registreringsopplysningene dine, må du endre dem umiddelbart.

3. Som kunde forplikter du deg til å sikre at alle kontoopplysninger er korrekte og oppdaterte. Cibdol påtar seg ikke noe ansvar for forsinkelser eller merkostnader som oppstår som følge av uriktige eller unøyaktige opplysninger gitt av kunden.

4. Alle personopplysninger om kundene blir behandlet og beskyttet av Cibdol som beskrevet i personvernerklæringen. Personvernerklæringen utgjør en integrert del av våre V&B. Les våre personvernbestemmelser for mer informasjon.

4. Etablering og inngåelse av en avtale på nettstedet

1. Produktpresentasjon på nettstedet kan ikke betraktes som en forpliktelse fra Cibdol om å inngå en kjøpsavtale. Ettersom et produkt ikke nødvendigvis vil være tilgjengelig på lager til enhver tid, vil ikke kunden være istand til å inngå en kjøpsavtale umiddelbart etter å ha plassert en bestilling.

2. Etter at bestillingen din er sendt inn vil den være bindende i en periode på 7 virkedager. En enkel bekreftelse fra Cibdol om mottatt bestilling representerer ikke inngåelsen av en avtale.

3. Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle opplysninger og spesifikasjoner på nettstedet eller i andre skriftlige dokumenter er riktige, kan feil og mangler oppstå. Vi forbeholder oss retten til å korrigere disse etter eget ønske samt å oppdatere eller kansellere bestillinger som er eller kan bli berørt av slike korrigeringer.

4. En avtale mellom Cibdol og deg skal inngås så snart de bestilte produktene er sendt til deg. Cibdol forbeholder seg retten til helt eller delvis å avvise inngåelse av avtaler, uten å måtte oppgi årsak.

5. Dersom en bestilling blir kansellert, begrenset eller suspendert, vil Cibdol gjøre sitt for å kontakte kunden for å forklare situasjonen.

5. Priser og betalingsbetingelser

1. Alle priser som er oppgitt av Cibdol på nettstedene og i andre skriftlige dokumenter inkluderer lovfestet merverdiavgift. Alle kostnader som er inkludert i prisen er tydelig spesifisert. Tilleggskostnader som kan oppstå vil bli oppgitt separat og må betales av kunden.

2. Produktene vil bli sendt av Cibdol Netherlands BV, som har sin base i Handelsweg 1A, Sint-Oedenrode, Nederland («Cibdol Netherlands»). Kunden er ansvarlig for alle tollavgifter, importavgifter og andre avgifter. Cibdol har hverken innflytelse på slike merkostnader eller mulighet til å anslå nivået på dem. Ta kontakt med tollmyndighetene på destinasjonsstedet for mer informasjon.

3. Innkjøpsbeløpet må betales på forhånd av kunden og forfaller ved inngåelse av avtalen. Produktet vil ikke bli levert til kunden før hele kjøpsbeløpet er mottatt. Dersom betalingen blir forsinket, kan Cibdol trekke seg fra avtalen uten å innvilge utsettelse.

4. Betalingsmåtene som vi godtar er spesifisert på nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å endre disse betalingsmetodene etter eget skjønn når som helst.

6. Levering

1. Generelt sett vil produktene bli levert innen 2 til 5 virkedager til den adressen du oppgir når du bestiller, gitt at de aktuelle produktene er tilgjengelige. Til visse land kan leveringen ta noe lengre tid. Besøk nettstedet vårt for ytterligere informasjon. Alle leveringsbetingelser er juridisk uforpliktende, og manglende overholdelse gir deg ikke rett til å trekke deg fra avtalen.

2. Hvis Cibdol ikke er i stand til å levere, må du først gi oss en forlengelse på minst 20 virkedager til å oppfylle avtalen før du blir berettiget til å trekke deg fra avtalen. Ved oppheving av en avtale vil Cibdol ikke betale tilbake noe mer enn kjøpesummen. Ytterligere kompensasjonsansvar for forsinket eller mislykket levering skal ekskluderes.

3. Kunden må akseptere delleveranser hvis, for eksempel, noen bestilte produkter ikke er tilgjengelige eller bare kan leveres på et senere tidspunkt.

4. Stedet der bestillingene blir klargjort er det stedet der produktene blir overlevert av Cibdol Nederland til den nederlandske posttjenesten (eller et annet transportfirma). Fordeler og risiko blir overført til kunden ved sending av slike produkter. Cibdol skal ikke kunne stilles til ansvar for tap eller skader på produkter under transport.

7. Garanti og returrett

1. Cibdol garanterer defekter på kjøpte produkter i henhold til bestemmelsene i Den sveitsiske obligasjonsretten (OR). Kunden er pålagt å inspisere produktene umiddelbart etter mottakelse og informere Cibdol skriftlig om defekter innen 7 dager. Ellers vil produktene bli ansett som godkjente. Skjulte feil må også varsles skriftlig til Cibdol innen 7 dager etter oppdagelsen av dem.

2. Alle produktene fra Cibdol er basert på naturlige produkter som er gjenstand for naturlige variasjoner. For eventuelle avvik (i farge, lukt, smak osv.) gjelder ingen garantier.

3. Alle produkter blir gitt i sin gjeldende stand. Bilder, informasjon eller beskrivelser av produktet på nettstedet eller i andre skriftlige dokumenter fra Cibdol som avviker fra selve produktet kan ikke anses som spesielle egenskaper som dekkes av garantien.

4. Defekte produkter må returneres til Cibdol Netherlands for inspeksjon. Adresse: Handelsweg 1a, 5492 NL, Sint-Oedenrode, Nederland. Cibdol har rett til å enten erstatte produktene eller tilbakebetale kjøpesummen. Avgifter for toll og import vil ikke bli tilbakebetalt. Cibdol er ikke ansvarlig for tap som kunden har lidd på grunn av defekte produkter. I henhold til artikkel 210, avsnitt 1 i obligasjonsretten (OR) er garantikrav underlagt en tidsfrist på to år.

5. Hvis du ikke er fornøyd med bestillingen, har du rett til å returnere produktene til Cibdol Netherlands innen 14 dager etter mottakelsen av produktene. Ta kontakt med kundeserviceavdelingen så snart som mulig. Om mulig må produktene returneres forseglet, uåpnet, ubrukt, uskadet og i sin originale emballasje. Så snart vi har mottatt de returnerte produktene, og vilkårene for retur er oppfylt, vil du få tilbakebetalt kjøpesummen. Returkostnader vil ikke bli tilbakebetalt.

8. Ansvarsfraskrivelse

1. I den grad loven tillater det skal alt ansvar overfor Cibdol eller ethvert selskap tilknyttet Cibdol juridisk sett fraskrives for tap eller andre skader som er påført kunden på grunn av eller i forbindelse med inngåelsen av kjøpsavtalen, levering eller bruk av produktene og tjenestene til Cibdol.

2. Kunden godtar at bruken av produktene og tjenestene levert av Cibdol skjer på kundens egen risiko.

9. Kundeservice

Ved spørsmål, kommentarer eller klager knyttet til våre produkter og tjenester kan du kontakte vår kundeserviceavdeling på telefon eller via e-post (kontaktinformasjon finnes på nettstedet). Cibdol vil gjøre sitt for å komme i kontakt med deg innen 3 virkedager.

10. Endringer i de generelle vilkårene og betingelsene for virksomheten (V&B)

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre eller tilføye ting i V&B, uten forhåndsvarsel. Den nyeste versjonen av V&B publiseres på nettstedet vårt eller gjennom varsling i et annet format.

11. Avsluttende bestemmelser

1. Dersom noen av bestemmelsene i denne V&B skulle bli helt eller delvis ineffektive, skal gyldigheten av de resterende bestemmelsene forbli upåvirket. Alle ineffektive bestemmelser skal erstattes med virkningsfulle bestemmelser som så nært som mulig svarer til partenes opprinnelige intensjon.

2. Avtalen mellom Cibdol, kunden og disse V&B er utelukkende underlagt materiell sveitsisk lov, med unntak av reglene for internasjonal privatrett. Anvendelse av FNs salgskonvensjon (CISG) er eksplisitt ekskludert.

3. Eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med avtalen mellom Cibdol, kunden og disse V&B (inkludert gyldig aksept av disse) skal forelegges eksklusivt til domstolen på etableringsstedet for Cibdol BV.

12. Kontakt

Nettstedet drives av Cibdol BV, Handelsweg 1a, 5492NL Sint-Oedenrode, Nederland. Ved spørsmål knyttet til nettstedet og dets innhold kan du kontakte vår kundeserviceavdeling skriftlig eller via e-post (kontaktinformasjon finnes på nettstedet).


Produktvelger