Kan du ta CBD ved siden av medisiner?

I nåtiden er det ikke uvanlig for oss å ta forskjellige medisiner. Siden CBD påvirker flere biologiske systemer, så er det viktig emne å vite om den kan tas ved siden av vanlige medisiner. Fortsett å les for alt du trenger å vite.

Kan du ta CBD ved siden av medisiner?

Nåværende forskning viser at CBD har et utmerket sikkerhetsrykte

De forskjellige måtene som CBD støtter kroppen oppdateres jevnlig, men en faktor forblir konstant - substansens gunstige sikkerhetsrykte. CBD er godt tolerert selv i doser opptil 160 mg om dagen med minimale bivirkninger. For å sette dette i perspektiv, så er en gjennomsnittlig dose av CBD-olje 3-4 dråper tre ganger daglig. Dette utgjør til sammen 42 mg/dag (basert på Cibdol 10% CBD-olje).

Videre har det blitt fastslått at substansen holder et godt nivå av sikkerhet fra verdens helseorganisasjon etter at de utførte en omfattende undersøkelse. Deres konklusjon om nåværende CBD forskning var følgende:

"CBD er generelt godt tolerert med en god sikkerhetsprofil. Rapporterte bivirkninger kan være et resultat av interaksjoner mellom CBD og pasientenes eksisterende medisiner".

Undersøkelsen tok i betraktning en rekke vitenskapelige papirer, sammen med kliniske- og prekliniske forsøk. Deres funn er oppmuntrende ettersom det understreker det vi for tiden allerede kjenner til, nemlig at bivirkningene til CBD er minimale. Du kan lese mer om hva disse potensielle bi-effektene kan være her. Men det er viktig å ikke se bort ifra at disse bi-effektene kan være resultatet av interaksjon med medisiner. Den kritiske delen av deres uttalelse er ordet "kan", ettersom det indikerer at vi fremdeles ikke fullt forstår hver eneste mulige samhandling, eller komplikasjon som kan skje i kroppen.

Kan du ta CBD ved siden av medisiner?

Forstå forholdet mellom CBD og medisiner

CBD som mange andre former for medisiner, trenger å bli metabolisert av leveren før den kan fordeles rundt i kroppen. Når fordøyelsessystemet har prosessert CBD vil den gå gjennom "første" prosess i leveren. Det er ved dette steget at leveren bruker spesielle enzymer for å hjelpe med å bryte ned CBD til flere mindre kjernekomponenter (metabolitter), og fordele dem rundt i kroppen gjennom sirkulasjonssystemet. Denne prosessen er helt naturlig.

Det potensielle problemet med CBD er at når den inntas ved siden av andre medisiner, tar den all oppmerksomheten til leveren. De spesielle enzymene vi nevnte, spesielt cytokrom P450 blir distrahert av CBD, og dette kan stoppe den fra å bryte ned andre medisiner tilstede i mindre deler. Det er her bivirkninger kan oppstå. Dersom enkelte medisiner forblir i kroppen lengre enn de burde, kan man oppleve bi-effekter.

Forskning om den potensielle interaksjonen mellom CBD og medisiner er pågående

Enhver medisin som blir metabolisert av P450-enzymet kan bli påvirket av CBD. Mange steroider, antibiotikum, og anti-depressive, betablokkere, og antihistaminer faller inn under denne kategorien, sammen med flere andre former for medisiner. Men bare fordi denne typen medisiner blir brutt ned av enzymer i leveren, betyr ikke dette at definitiv interaksjon med CBD vil oppstå. Ved beslutning om å ta CBD bør du alltid forhøre deg med en lege først, spesielt om du har bekymringer om CBD sin påvirkning på dine reseptbelagte medisiner.

Produktvelger