Hvor lenge forblir CBD i systemet ditt?

Hvor lenge forblir CBD i systemet ditt?

CBD øker i popularitet, og med flere personer som bruker CBD-tilskudd, har mange spørsmål dukket opp om hvor lenge CBD-produkter forblir i kroppen etter bruk. Under vil vi forklare hvordan kroppen bearbeider CBD, halveringstiden, og mye mer.

Hvordan CBD virker

CBD fungerer primært ved å samhandle med endocannabinoid systemet, et reguleringssystem som gjør at kroppen jobber på best mulig måte. I motsetning til andre cannabinoider binder ikke CBD seg med endocannabinoid-reseptorer direkte. Istedenfor samhandler den med en bred rekke reseptorer rundt i kroppen for å levere sin unike virkning.

CBD kan tas på forskjellige måter, hvor inntaksmåten spiller en nøkkelrolle for hvordan substansen blir metabolisert. Hvis du for eksempel tar CBD oralt trenger den å passere gjennom fordøyelsessystemet. Ved inntak under tungen eller innånding via vaping, kan CBD omgå fordøyelsessystemet og virke hurtigere.

Når CBD er absorbert i kroppen blir den transportert til leveren hvor den blir metabolisert til en rekke substanser som cellene dine kan bruke. Denne metabolismen blir gjort av en gruppe enzymer kjent som cytochrome P450 som også er ansvarlig for metabolisering av rundt 60% av alle medisinene på markedet.

Fra leveren blir CBD-metabolitter transportert rundt i kroppen hvor de kan samhandle med en rekke reseptorer.

Studie tester ut halveringstiden til CBD i mennesker

I 1991 testet en gruppe forskere fra College of Pharmacy på University of Arizona Health Sciences Center CBD på 14 pasienter med Huntingtons sykdom. Pasientene ble gitt doser på rundt 700 mg av CBD per dag i 6 uker. Merk at disse dosene er mye høyere enn en anbefalt dose.

Forskerne brukte deretter en analyse for å kvantitativt måle tilstedeværelsen og funksjonaliteten til CBD i kroppen på deltakerne. I løpet av 6 uker behandling lå CBD-nivåer målt i pasientenes plasma på 5.9–11.2 ng/ml. En uke etter at behandling endte var CBD omtrent ikke målbar i kroppen. Basert på disse resultatene estimerte forskerne at halveringstiden til CBD er på rundt 2-5 dager.

Hvor lenge forblir CBD i systemet ditt?

Hva er halveringstid?

Halveringstid er et begrep som brukes til å måle hvor lang tid en substans forblir i kroppen. Det blir målt ved å se på blodplasma etter metabolitter fra substansen. Fra plasmaen blir substansens metabolitter enten fjernet fra kroppen, eller omgjort til en annen type kroppsvæske.

Halveringstid måles typisk ved å gi en enkeltdose av en substans for deretter å teste blodplasmaen for spor etter substansen ved jevnlige intervaller. Mengden av substansen i plasmaen vil som oftest øke, så nå et toppnivå, og til slutt begynne å synke. Halveringstid refererer til tiden det tar for plasmakonsentrasjonen av substansen til å halvere seg.

Hva er halveringstiden til CBD?

Dessverre er ikke den eksakte halveringstiden til CBD 100% klar. Studien tidligere nevnt antyder for eksempel at CBD har en halveringstid på 2-5 dager, men denne studien brukte ekstremt høye doser med CBD (700 mg som er det samme som en hel 30 ml flaske med 2% CBD-olje).

En annen studie publisert i 1986 i The journal of Biomedical and Environmental Mass Spectrometry antyder at halveringstiden til CBD bare kan være på mellom 18 og 35 timer, avhengig av inntaksmetode.

Studien gjaldt 5 unge menn som fikk omtrent 20 mg med CBD enten intravenøst eller via røyking. Etter inntak overvåket forskerne deltagernes blodplasmanivåer i 72 timer. Basert på funnene fant forskerne ut at CBD har en halveringstid på rundt 27-35 timer ved røyking, og 18-30 timer ved intravenøst bruk.

Hva påvirker halveringstiden til CBD?

Når man snakker om metabolismen til en substans, er det viktig å være klar over at aløe kropper er litt annerledes. Det er en rekke faktorer som kan påvirke kroppens evne til å behandle substanser som CBD.

Dette inkluderer:

- Kroppsvekt
- Effektiviteten til din metabolisme
- Inntaksmetode
- Mengde inntatt CBD
- Renhet og styrke på olje/tilskuddet du bruker
- Biotilgjengeligheten til CBD (som kan endre seg avhengig av inntaksmetode)

Hvor lenge forblir CBD i systemet ditt - oppsummering

CBD er en veldig unik og kompleks substans som kan påvirke alle litt forskjellig. Dessverre har studier enda ikke kunne stadfeste nøyaktig hva halveringstiden til cannabidiol er. Basert på de to studiene nevnt ovenfor, kan halveringstiden til CBD bli estimert til å være på mellom 18 og 35 timer. Andre studier som ikke er nevnt her antyder at halveringstiden på en enkeltdose med CBD kan være på rundt 1-2 dager.

Husk at dette er estimater. Som vi nevnte tidligere spiller flere forskjellige faktorer en rolle for tiden kroppen din bruker på å prosessere og metabolisere substanser som CBD. Inntil videre studier ser nærmere på halveringstiden til cannabidiol er disse tallene det nærmeste vi har å forholde oss til - for nå.

Produktvelger