Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Hva er flavoner?

Hva er flavoner?

Hva er flavoner?

Flavoner er en stor undergruppe av flavonoider som for øyeblikket får oppmerksomhet på grunn av deres biologiske aktivitet hos mennesker. Flavoner er definert av forskjellen i molekylstruktur til andre undergrupper av favonoider. De er utbredt i planter med hvite og kremfargede blomster, og fungerer som naturlige plantevernmidler, samtidig som de hjelper til med å modulere bakterier og sopp i rotsystemer. Flere matkilder inneholder også flavoner.

Farge

Flavoner er klassifisert som fargeløs, men kan påvirke plantepigment i forbindelse med andre kjemiske forbindelser.

Også funnet i

Flere flavoner finnes, men de vanligste typene inkluderer:

• Apigenin O-glykosider

Kamilleblomst, persille, peppermynte og sikoriblad.

• Apigenin C-glykosider

Redbush te, bergamot juice,mandarin juice, kikerter og hvetekorn.

• Luteolin

Sage, spinat, kinesisk selleri, bukkehornkløverfrø og kiwifrukt.

Hva er flavoner?

Støttende forskning

Selv om forskere har klart å isolere flere flavoner, forblir deres eksakte innflytelse på menneskets fysiologi unnvikende. Biotilgjengeligheten, absorpsjonen og metabolismen av flavoner er for tiden under gjennomgang. Foreløpige resultater indikerer at flavonoider kan påvirke oksidativt stress, kardiovaskulær risiko og proinflammatorisk signalering.

Mikroniserte flavonoider viste positive resultater i en vilkårlig klinisk studie. Femte pasienter ble behandlet med flavonoider for å se hvilken effekt forbindelsene hadde på blødning fra indre hemorroider. Forskere konkluderte med at pasienter behandlet med falvonoider viste "rask stopp av blødning og redusert risiko for tilbakefall" (Misra & Parshad, 2000).

Syv menn og syv kvinner deltok i en studie fra 1999 for Institute of Food Safety and Toxicology i Danmark. Ved hjelp av persille, en matkilde rik på apigenin / apigenin O-glykosid, overvåket forskere flavonens innvirkning på oksidativt stress. Ved siden av et nøye kontrollert kosthold, viste resultatene at "persille syntese, delvis" påvirket enzymene og biomarkørene som var involvert i oksidativ skade (Nielsen et al., 1999).

En in vitro studie på pro-inflammatorisk signalisering og virkningen av flavoner fant ut at de kan hemme inflammatorisk genuttrykk. Både apigenin og luteolin "blokkerte" selektivt strømningsveier, "demonstrerte et funksjonelt mangfold" som krevde videre undersøkelse (Ruiz & Haller, 2006).

En studie i 1998 publisert i American Journal of Clinical Nutrition undersøkte effekten av quercetin og apigenin på sunne frivillige. Studien konkluderte med at in vitro-konsentrasjoner av flavoner hadde antiaggregatoriske effekter, men in vivo-resultater ikke. Den potensielle effekten av flavoner gjennom kosthold krever ytterligere undersøkelser (Janssen et al., 1998).

Sikkerhet og bivirkninger

På grunn av den begrensede studien av flavoner, er det lite som er kjent om sikkerhet og mulige bivirkninger. Det er foreløpige bevis som antyder at overdreven flavon inntak kan oppmuntre til mutagener og pro-oksidanter, eller helle enzymer i leveren (cytokrom P450). Ettersom flavones virkningsmekanisme stort sett er ukjent, er det imidlertid behov for ytterlige undersøkelser.

Produktvelger