About the author
Sources
Kilder

[1] Lu, H., & Mackie, K. (2017). An introduction to the endogenous cannabinoid system. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789136/ [Kilde]

[2] Ohno-Shosaku, T. (2009). Retrograde Messenger. Encyclopedia of Neuroscience, 3529–3533. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_5123 [Kilde]

[3] Fenwick, A. J., Fowler, D. K., Wu, S. W., Shaffer, F. J., Lindberg, J. E. M., Kinch, D. C., & Peters, J. H. (2017). Direct Anandamide Activation of TRPV1 Produces Divergent Calcium and Current Responses. Frontiers in Molecular Neuroscience, 10. https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00200 [Kilde]

Back

Hva er endocannabinoider?

Hva er endocannabinoider?

Endocannabinoider er signalmolekyler laget av kroppen som jobber med å modulere endocannabinoid-systemet (ECS). "Endo" stammer fra det gamle greske "ἔνδον" (éndon), betyr "innen", og "cannabinoider" refererer til molekyler som kan binde seg til cannabinoidreseptorer.

Cannabinoider finnes andre stedet i naturen. Fytocannabinoider, som THC og CBD, finnes i cannabis og andre urter. Fordi de har en lignende molekylstruktur som vår egne endocannabinoider, er de i stand til å binde seg til og / eller påvirke cannabinoidreseptorer.

Forskere har hittil identifisert to viktige endocannabinoider:

• Anandamide (AEA)
• 2-arachidonoylglycerol (2-AG)

Gjennom sin effekt på cannabinoidreseptorer, påvirker begge disse molekylene faktorer som humør, søvn, appetitt, hukommelse og læring. Imidlertid stimulerer hver endocannabinoid ECS i varierende grad[1].

Forskning har vist at AEA er en lite effektiv agonist av både CB1 og CB2 reseptoren. Dette betyr at molekylet bare produserer en delvis respons på disse reseptorstedene. I kontrast viser studier at 2-AG er en full agonist for både CB1 og CB2 reseptoren. Endocannabinoid binder seg til begge steder med høy effekt og ramper opp reseptoraktivering.

Både AEA og 2-AG er retrograde signalbud[2]. I motsetning til de fleste former for overføring av nervesystemet, som går fra en presynaptisk nevron til en postsynaptisk, utfører disse endocannabinoider motsatt.

Syntetisert i postsynaptiske nevroner, så frigjøres endocannabinoider i en synaptisk spalte og binder seg til deres målsteder på den presynaptiske nevronet. Dette lar dem produsere effekter ved å hemme frigjøring av andre nevrotransmittere.

Denne "baklengs" virkningsmekanismen understøtter den homeostatiske effekten av endocannabinoider - deres evne til å hjelpe kroppen med å opprettholde fysiologisk balanse. Hvis den postsynaptiske cellen oppdager en svingning vekk fra homeostase - i form av en sperring av visse nevrotransmittere - kan endocannabinoider distribueres for å hemme overdreven påvirkning og håndheve homeostase.

Begge cannabinoider fungerer på steder utenfor ECS. For eksempel binder AEA seg også til TRPV1 reseptorer[3] - steder som er involvert i smerte og betennelse.

2-AG spiller en viktig rolle i hjernen, leveren og lungene. Der gir den en viktig kilde til arachidonsyre, som brukes i syntesen av prostaglandiner. Disse stoffene spiller en viktig rolle i betennelse, blodstrøm og blodpropp.

Hva er endocannabinoider?

Hvordan produseres endocannabinoider?

Syntese av endocannabinoider forekommer - på forespørsel - i membranene til postsynaptiske nevroner. Dette gjør at de skiller seg ut fra andre nevrotransmittere, for eksempel serotonin, som forblir i synaptiske vesikler til de er nødvendige.

Både AEA og 2-AG stammer fra fettbaserte molekyler. AEA stammer fra forløperen N-arachidonoyl-fosfatidyletanol, kjent som NAPE, men 2-AG stammer fra 2-arachidonoyl-holdige fosfolipider (PIP).

Etter binding til kompatible reseptor sider, brytes begge endocannabinoider raskt ned av spesifikke enzymer. Enzymet fettsyre amino hydrolase (FAAH) kataboliserer AEA. Imidlertid kan det betennelse- induserende enzymet COX-2 også bryte ned AEA gjennom oksidasjon.

2-AGs rolle avsluttes ved hjelp av tre forskjellige enzymer: MGL, α/β domene hydrolaser og COX-2.

Konklusjon

Endocannabinoider spiller viktige roller i ECS og menneskekroppen som helhet. Deres evne til å krysse gjennom synaptiske spalter gjør dem i stand til å kontrollere frigjøringen av nevrotransmittere, og opprettholde homeostase. Disse molekylene er intimt involvert i mange viktige fysiologiske prosesser, fra appetitt og humør til søvn. Forskning fortsetter å belyse deres omfattende roller i menneskets fysiologi.

Kilder

[1] Lu, H., & Mackie, K. (2017). An introduction to the endogenous cannabinoid system. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789136/ [Kilde]

[2] Ohno-Shosaku, T. (2009). Retrograde Messenger. Encyclopedia of Neuroscience, 3529–3533. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_5123 [Kilde]

[3] Fenwick, A. J., Fowler, D. K., Wu, S. W., Shaffer, F. J., Lindberg, J. E. M., Kinch, D. C., & Peters, J. H. (2017). Direct Anandamide Activation of TRPV1 Produces Divergent Calcium and Current Responses. Frontiers in Molecular Neuroscience, 10. https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00200 [Kilde]

Author
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Med over ti års erfaring med å skrive om CBD og cannabinoider, er Luke en etablert journalist som jobber som hovedforfatter for Cibdol og andre cannabinoid publikasjoner. Forelsket i å presentere fakta, bevisbasert innhold, strekker hans fascinasjon for CBD seg også til fitness, ernæring og sykdomsforebygging.
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Med over ti års erfaring med å skrive om CBD og cannabinoider, er Luke en etablert journalist som jobber som hovedforfatter for Cibdol og andre cannabinoid publikasjoner. Forelsket i å presentere fakta, bevisbasert innhold, strekker hans fascinasjon for CBD seg også til fitness, ernæring og sykdomsforebygging.
Kilder

[1] Lu, H., & Mackie, K. (2017). An introduction to the endogenous cannabinoid system. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789136/ [Kilde]

[2] Ohno-Shosaku, T. (2009). Retrograde Messenger. Encyclopedia of Neuroscience, 3529–3533. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_5123 [Kilde]

[3] Fenwick, A. J., Fowler, D. K., Wu, S. W., Shaffer, F. J., Lindberg, J. E. M., Kinch, D. C., & Peters, J. H. (2017). Direct Anandamide Activation of TRPV1 Produces Divergent Calcium and Current Responses. Frontiers in Molecular Neuroscience, 10. https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00200 [Kilde]

Produktvelger