Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Hva er CBN (Cannabinol)?

Hva er CBN (Cannabinol)?

CBN er en av hundrevis av cannabinoider å utforske ihamp og cannabisplanten. Fortsett å les for å finne ut hovedegenskapene til CBN, som er en ikke-psykotropisk cannabinoid som bare eksisterer på grunn av THC.

Hva er CBN?

CBN eller cannabinol er en organisk substans funnet i små konsentrasjoner i variasjoner av hamp og marihuana. CBN forekommer naturlig når THC svekkes fra eksponering av oksygen. Men i motsetning til THC er CBN ikke-psykotropisk, og fører ikke til at man blir høy. CBN samhandler med kroppen gjennom aktivering av cannabinoid-reseptor CB1 og CB2.

Oppsummering om CBN

Store konsentrasjoner av CBN er utfordrende å isolere fordi de kun eksisterer i eldre hampplanter eller degradert plantemateriale. Til tross for relasjonen til THC er CBN sin kjemiske struktur nærmere CBD. CBN øker i popularitet for sin brede rekke av potensielle fordeler.

• Eksisterer som en metabolitt av THC etter eksponering for oksygen
• CBN fremstår som ikke-psykotropisk
• Kan fungere som et søvnhjelpemiddel, smertestillende middel og appetittstimulerende midler
• Binder seg til både CB1 og CB2-reseptorer, men sterkere til CB2
• Først identifisert i 1940
• CBN viser immunsuppressive- og betennelsesdempende egenskaper

Hva er CBN (Cannabinol)?

Bruksområder for CBN: støttende forskning

Forskningen på effektene er veldig begrenset på dette enmet på grunn av hvordan CBD er syntetisert. Mesteparten av studiene er fortsatt i preklinisk- eller dyretestingsfase. Selv om tidlige tegn er positive, trengs det større og mer omfattende studier for å forstå den fulle effekten til dette cannabinoidet.

Antibakteriell

Tross at man ikke klarer å identifisere handlingsmekanismen, understreker en studie fra 2008 publisert i The Journal of Natural Products de antibakterielle kvalitetene[1] til flere cannabinoider. Sammen med CBD, CBG og CBC, viste CBN "kraftig aktivitet mot en rekke meticillinresistente stafylokokkus aureusinfeksjon" (kjeder av MRSA bakterier).

ALS

I 2005 ble en dyretest av amyotrofisk lateral sklerose (ALS) utført av universitetet i Washington, som utforsket de mulige virkningene til CBN. Forskere ønsker å forstå om cannabinoidet kunne påvirke sykdomsforløp[2] og overlevelsesprognose. De konkluderte med at deres behandling med 5 mg/kg/dag "betydelig forsinket sykdomsstart med mer enn to uker, mens overlevelse ikke ble påvirket".

Appetitt

Selv om økt appetitt-egenskapene til THC er godt dokumentert, så er ulempen at substansen forårsaker psykotropiske bivirkninger. Dette gjorde at universitetet i Reading testet om cannabinol kunne påvirke appetitt[3], men uten de uønskede bivirkningene. Under studien viste cannabinol en "økt appetittadferd", som forskere konkluderer med at "cannabinol kan i fremtiden" være et alternativ til THC.

Betennelse

En omfattende undersøkelse publisert i FASEB Journal så på virkningen av de forskjellige substansene funnet i cannabis sativa. Av de tolv som ble undersøkt ble CBN funnet å redusere betennelse[4] relatert til gikt. Alt i alt konkluderte undersøkelsen med at substansen var "generelt fri fra bivirkninger". Forskerne la dog merke til at handlingsmekanismen avvek fra tradisjonelle NSAID (betennelsesdempende) og videre forskning oppfordres.

Glaukom (grønn stær)

En studie fra Hebrew University of Jerusalem undersøkte virkningen av cannabinoider for sykdom og helse. De understrekte at flere studier støttet en sammenheng mellom glaukom og hypertensjon. Heldigvis var CBN en av substansene ansett for å redusere intraokulært trykk, og derfor var et mulig alternativ[5] for pasienter med glaukom.

Lovlig status

CBN er ikke underlagt FNs enkeltkonvensjon om narkotiske stoffer, men ettersom CBN er nært relatert med THC, kan lokale lover og restriksjoner variere.

Author
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Med over ti års erfaring med å skrive om CBD og cannabinoider, er Luke en etablert journalist som jobber som hovedforfatter for Cibdol og andre cannabinoid publikasjoner. Forelsket i å presentere fakta, bevisbasert innhold, strekker hans fascinasjon for CBD seg også til fitness, ernæring og sykdomsforebygging.
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Med over ti års erfaring med å skrive om CBD og cannabinoider, er Luke en etablert journalist som jobber som hovedforfatter for Cibdol og andre cannabinoid publikasjoner. Forelsket i å presentere fakta, bevisbasert innhold, strekker hans fascinasjon for CBD seg også til fitness, ernæring og sykdomsforebygging.
Kilder

[1] Appendino, G., Gibbons, S., Giana, A., Pagani, A., Grassi, G., Stavri, M., Smith, E., & Rahman, M. M. (2008). Antibacterial Cannabinoids from Cannabis sativa: A Structure−Activity Study. Journal of Natural Products, 71(8), 1427–1430. https://doi.org/10.1021/np8002673 [Kilde]

[2] Cannabinoids in health and disease. (2007). Https://Www.Dialogues-Cns.Org/Contents-9-4/, 9(4), 413–430. https://doi.org/10.31887/dcns.2007.9.4/nkogan [Kilde]

[3] Farrimond, J. A., Whalley, B. J., & Williams, C. M. (2012). Cannabinol and cannabidiol exert opposing effects on rat feeding patterns. Psychopharmacology, 223(1), 117–129. https://doi.org/10.1007/s00213-012-2697-x [Kilde]

[4] Weydt, P., Hong, S., Witting, A., Möller, T., Stella, N., & Kliot, M. (2005). Cannabinol delays symptom onset in SOD1 (G93A) transgenic mice without affecting survival. Amyotrophic Lateral Sclerosis, 6(3), 182–184. https://doi.org/10.1080/14660820510030149 [Kilde]

[5] Zurier, R. B., & Burstein, S. H. (2016). Cannabinoids, inflammation, and fibrosis. The FASEB Journal, 30(11), 3682–3689. https://doi.org/10.1096/fj.201600646r [Kilde]

Produktvelger