Hva er CBDV (Cannabidivarin)?

Hva er CBDV (Cannabidivarin)?

Fortsett å lese for å finne ut mer om nøkkelrollene til CBDV, en forløper til CBD. Under vil du finne en oppsummering og undersøkelse av dens potensielle virkninger og detaljer rundt dens lovlige status.

Hva er CBDV?

CBDV er resultatet av CBGA sin kjemiske reaksjon med utvalgte enzymer. Cannabidivarin er også forløpermolekylet til CBD, siden cannabinoidet fortsatt ikke har gjennomgått dekarboksylering. Akkurat som CBD vil ikke CBDV føre til eb følelse av å bli høy, noe som gjør den til en kandidat for medisinsk forskning. Grenseverdi for CBDV er mer betydelig i utvalgte underarter av cannabis (landrace-stammer).

Bivirkninger

For tiden er det ingen kjente uheldige bivirkninger assosiert med CBDV-bruk i mennesker. Potensielle bivirkninger inkluderer de assosiert med CBD-bruk, slik som tørr munn og lavt blodtrykk.

Oppsummering om CBDV

• Forløper til CBD
• Høye nivåer av CBDV rapportert i stammer av C. indica
• Ser ut til å være effektivt krampestillende
• Ikke-psykotropisk
• Dr L. Vollner identifiserte CBDV for første gang i 1969
• Påvirker TRPV1-reseptorer i det sentrale- og perifere nervesystemet

Støttende forskning

Hva er CBDV (Cannabidivarin)?

Som andre rå-cannabinoider har CBDV en begrenset mengde støttende forskning. Dette er grunnet vanskeligheten med å isolere cannabidivarin, og til problematiske forskrifter knyttet til forskning på cannabinoider.

Men i 2014 fullførte GW Pharmaceuticals en fase 1-klinisk undersøkelse av cannabinoidbehandling i voksne pasienter med epilepsi. De har som mål å produsere en godkjent medisin ved bruk av CBDV (GPW42006) enten i isolasjon, eller sammen med standard anti-epileptiske medisiner.

En studie publisert i 2019 av The British Journal of Pharmacology, undersøkte virkningene til flere cannabinoider på dyr med Duchenne muskeldystrofi (DMD). Symptomer på DMD inkluderer muskelsvakhet, trøbbel med å stå oppreist, og tap av muskelmasse. Forskerne fant ut at CBD og CBDV "hindret tap av lokomotorisk aktivitet, redusert betennelse og gjenopprettet autofagi", og kunne hjelpe med å regenerere eller fornye ødelagte celler.

En samarbeidende undersøkelse mellom Albert Einstein College of Medicine og GW Pharmaceuticals testet CBDV på barn med autismespekterforstyrrelser. Medikamentet ble sammenlignet med en placebo som en del av en kontrollert, dobbel-blind tilfeldig studie. Undersøkelsen antydet at CBDV ikke bare kunne være en "lovende behandling for ASD", men at cannabinoidet engasjerte seg i "flere dysfunksjonelle mekanismer i ASD".

En studie fra 2013 publisert i The British Journal of Pharmacology undersøkte om THC og CBDV kunne redusere gift-indusert kvalme i dyr. Resultater indikerer at begge cannabinoidene hemmet kvalme gjennom sin påvirkning på CB1-reseptorer. Både CBDV og THCV fungerte som inverse agonister som betyr at binding med CB1-reseptorer ikke førte til bivirkninger ofte assosiert med dens aktivering.

To separate studier en i The Journal of Psychopharmacology (2019) og den andre publisert i Neuropharmacology (2018), undersøkte virkningen av CBDV på dyr med Retts syndrom. Begge så en forbedring i områder som omgjengelighet, generell helse, hjernevekt, og GPR55-nivå i hippocampus (delen av hjernen som er ansvarlig for følelser og minne).

Resultatene fra 2019 studien fant ut at "virkningen er bare forbigående", og mer forskning behøves for å forstå hvordan CBDV kan gi langvarig forsinkelse til nevrologiske defekter.

Den lovlige statusen til CBDV

Cannabidivarin er ikke ansett som en del av Konvensjonen om psykotropiske stoffer. Selv om cannabinoidet er ansett som lovlig, dens utbredelse i landrace C. indica-stammer gjør at isolering av store mengder er vanskelig grunnet begrensende forskrifter.

Produktvelger