Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Hva er CBDA?

Hva er CBDA?

Cannabisplanten består av flere enn 100 cannabinoider, og CBDA er ett av dem. Molekylet er en forløper for CBD, men kan i seg selv ha noen distinkte terapeutisk bruksområder. Forskning på denne forbindelsen er glissent, men oppmuntrende, og vi setter pris på å se at vitenskapen utvikler seg. Lær mer om denne relativt ukjente cannabinoiden nedenfor.

Hva er CBDA?

CBDA er også kjent som cannabidiol syre, og er en cannabinoid syre. Den begynner sitt liv som «morsmolekylet» CBGA. Etter hvert kommer enzymet CBDA-syntase og katalyserer en reaksjon som konverterer CBGA til CBDA. CBDA er forløperen til CBD (cannabidiol) og gjennomgår denne forvandlingen når det utsettes for varme.

Det finnes nesten ikke noe CBD i rå cannabis blomster. CBDA konverteres til CBD når det utsettes for høye temperaturer under fordampning, koking eller utvinning. Denne prosessen er kjent som dekarboksylering. Den «sure» delen av CBDA kommer fra en karboksylgruppe på molekylet. Denne strukturen består av ett karbonatom, ett hydrogenatom og to oksygenatomer. På grunn av dette er CBDA kjent som en karboksylsyre. Under dekarboksylering blir denne gruppen fjernet fra molekylet, og det som blir igjen er CBD.

Noen anser CBDA for å være en «inaktiv» form av CBD, som kun blir «aktivert» etter dekarboksylering. Vi vet nå at dette ikke er sant. Forskere oppdager stadig hvordan CBDA innehar sitt eget terapeutiske potensiale. Cannabinoid- brukere har derfor også begynt å fatte interesse for «rå» hampprodukter som kilder til CBDA.

Hva er CBDA?

Bivirkninger fra CBDA

Eventuelle bivirkninger fra CBDA er ikke særlig godt kjent på grunn av mangel på kliniske studier. En dyrestudie publisert i tidsskriftet Psychopharmacology hevder imidlertid at CBDA tolereres svært godt, og er fri for beroligende bivirkninger. CBDA kan ha noen av bivirkningene til CBD på grunn av lignende molekylstruktur. Dette kan blant annet være munntørrhet, lavt blodtrykk, svimmelhet, eller påvirker visse medisiner.

CBDAs bruksområder: Aktuell forskning

Mangelen på kliniske studier gjør det vanskelig å finne formålstjenligheten av CBDA hos mennesker. Et batteri med undersøkelser på dyr og celler indikerer imidlertid hvordan molekylet potensielt kan brukes.

I likhet med CBD aktiverer heller ikke CBDA CB1- og CB2-reseptorene direkte i det endocannabinoide systemet. I stedet gjør det effektene sine gjeldende gjennom andre steder, som serotoninreseptorer og TRPV-reseptorer. Cannabinoidsyren binder seg også til GRP55 – en ny cannabinoid-reseptor.

Tidlig forskning har antydet at CBDA kan være effektiv i angstbehandling. CBD har vist seg å lindre sosial angst hos mennesker, delvis ved å binde seg til 5-HT1A-serotonin-reseptoren. Legemidler som er målrettet mot denne reseptoren hjelper til med å lette generell angst, forhindre uheldige effekter fra stress samt fremme bekjempelse av frykt. CBDA binder seg til denne reseptoren med en affinitet som er 100 ganger større enn affiniteten til CBD.

CBDAs affinitet for serotonin-reseptorer kan også være årsaken til dens tilsynelatende egenskaper for å redusere kvalme. Forskning publisert i British Journal of Pharmacology fant ut at CBDA er effektiv når det kommer til å redusere toksin- og bevegelsesindusert oppkast hos spissmus og kvalme hos rotter. Faktisk var molekylet mer effektivt i behandlingen av disse tilstandene enn CBD. Forskere konkluderte med at CBDA kan være lovende for behandling av forventet kvalme og oppkast.

CBDA kan også bidra til å dempe betennelse – en faktor som understøtter mange sykdomstilstander. Den betennelsesdempende virkningen til CBD er kjent, men CBDA kan også finne betennelse gjennom en unik mekanisme. Forskning som er publisert i tidsskriftet Drug Metabolism & Disposition viser at CBDA har en evne til å hemme et inflammatorisk enzym kjent som COX-2. CBDA er likt ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) i den grad at det har en karboksylgruppe i sin kjemiske struktur. Da forskere fjernet denne funksjonen gjennom metylering, mistet CBDA muligheten til å målrettet finne COX-2. Forskere sier derfor at hele strukturen til CBDA er viktig for dens betennelsesdempende egenskap. Dette er en egenskap som kan skille CBDA fra CBD når det gjelder behandling av betennelse hos mennesker.

Ytterligere forskning publisert i Psychopharmacology har testet flere cannabinoider i gnagere med akutt betennelse. Forskerne fant ut at CBDA var i stand til å produsere antiinflammatoriske og smertestillende effekter. De fant også ut at CBDA ga kraftigere smertestillende effekter enn CBD når begge ble gitt i like små doser.

CBDA har vist sprikende resultater når det ble testet for dets virkning på visse typer kreftceller. Forskning publisert i Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics testet en rekke forskjellige cannabinoider på et panel med svulstceller. Forskere fant ut at CBD var mest effektivt når det kom til å hemme vekst, mens CBDA var blant de minst effektive. Nyere forskning har imidlertid vist at CBDA er i stand til å hemme migrasjon av en svært inntrengende linje med brystkreftceller. Ytterligere forskning vil bestemme den nøyaktige effektene av CBDA som et antitumormiddel.

CBDAs rettslige status

I motsetning til det psykotropiske cannabinoidet THC, finnes det ingen direkte begrensninger på CBDA. Dermed finnes cannabinoid i lovlige produkter over hele Europa og USA. I hovedsak er CBDA lovlig der CBD også er lovlig.

Produktvelger