Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Hva er CBC (cannabichromene)?

Hva er CBC (cannabichromene)?

Det at de fleste kanskje ikke kjenner til cannabinoidet CBC betyr ikke at det er ubetydelig. Les videre for å få et fullstendig sammendrag av cannabichromene, og finn ut hvilken rolle det kan spille i cannabinoid- baserte behandlinger.

Hva er CBC?

Cannabichromene tilhører en familie organiske forbindelser kjent som cannabinoider. CBC finnes i hamp og varianter av marihuana, og blir syntetisert etter at CBCA har blitt utsatt for varme og lys. Likevel skiller dette stoffet seg fra flertallet av cannabinoider, ettersom det har en lav affinitet for CB-reseptorer. Istedenfor binder CBC seg til TRPV-reseptorer. Disse bidrar med å oppdage temperaturendringer og andre sensasjoner på et cellulært nivå.

Sammendrag

Selv om CBC kan ha fordeler i seg selv, har flertallet av studier undersøkt effekten av CBC sammen med andre cannabinoider som CBD og THC. Cannabichromene viser en svært god synergi med andre cannabinoider, men selv om dette er en viktig forbindelse i den biologiske strukturen til Cannabis sativa, produseres den fortsatt kun i små mengder.

• CBC er ikke-psykotropisk
• Er én av tre viktige cannabinoider syntetisert fra CBGA
• Kan gi støtte til behandling av kreft, smerter og betennelser
• Spiller en sentral rolle med å optimalisere entourage-effekten
• Viser en svak affinitet for CB1- og CB2-reseptorer knyttet til ECS
• Aktiverere TRPV1- og TRPA1-reseptorer i cellemembraner

Bivirkninger

Akkurat nå er det for tidlig å fastsette om CBC gir nevneverdige bivirkninger. Som andre ikke-psykotropiske cannabinoider ser dette også ut til å være godt tolerert, men dette er kun en formodning.

Støttende forskning

Hva er CBC (cannabichromene)?

Som vi allerede har antydet har flertallet av studiene som involverer CBC også andre fremtredende cannabinoider. Uavhengig forskning på CBC er begrenset. Akkurat nå pågår bare studier på dyr og in vitro.

I 2006 publiserte Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics en studie som undersøkte effekten av cannabinoider på in vitro kreftceller. Selv om man fant ut at cannabidiol (CBD) er den mest potente hemmeren for kreftcellevekst, ble stoffet tett etterfulgt av CBG og CBC. Forskerne konkluderte med at deres «data støtter den videre testingen av cannabidiol og cannabidiol-rike ekstrakter for potensiell behandling av kreft».

Avdelingen for eksperimentell medisin i Napoli, Italia, testet effekten av CBD og CBC på nociseptive baner hos rotter. Nociseptive smerter er en kjent følelse forbundet med brudd, forbrenninger og blåmerker.

Resultatene viste at CBD og CBC forårsaker «smertelindring under interaksjon med flere målproteiner». Selv om studien konkluderte med at begge disse forbindelsene kan være brukbare terapeutiske midler, er det fortsatt nødvendig å forske på flere virkningsmekanismer.

En studie fra 2010 fra University of Mississippi evaluerte effekten av THC, CBD, CBC, CBG og CBN på en dyremodell av depresjon. Etter å ha brukt en rekke doser konkluderte forskerne med at «cannabinoider utøver antidepressivlignende handlinger», selv om effekten av CBC var avhengig av dosen.

Selv om CBD er foretrukket for sine evner til å redusere betennelse og celleproliferasjon forbundet med akner, har en studie fra 2016 fremhevet at CBC kan ha en lignende effekt. Cannabinoid «reduserte arakidonsyre (AA) – indusert "aknelignende" lipogenese». Resultatene fortsatte med å antyde at CBC, CBDV og THCV «viser lovende tendenser til å bli svært effektive, nymotens anti-aknemidler».

CBC sin effekt på andre cannabinoider ble vist i en studie fra 2011 publisert i Drug and Alcohol Dependence. Ikke bare virket det som om cannabinoid ikke fører med seg de psykotropiske effektene av THC, men doseavhengig administrering av begge cannabinoidene in vitro «førte til forbedret tetrade og anti-inflammatoriske handlinger». Det viktigste forskjellen med CBC var at de anti-inflammatoriske effektene ikke var et resultat av binding med CB1- eller CB2-reseptorer. Det gjenstår å se hvordan denne handlingsmekanismen kan overføres effektivt til forsøk på mennesker.

Juridisk status

Siden CBC regnes som en ikke-psykotropisk forbindelse, er ikke cannabinoid forbudt i henhold til Narkotikakonvensjonen. Som et resultat av dette finnes det ingen direkte begrensninger på dette cannabinoidet, og det blir regnet som et lovlig stoff.

Produktvelger