De potensielle bivirkningene av CBD

Har CBD noen bivirkninger?

CBD er et ekstremt populært ernæringstilskudd som utøver en rekke gunstige farmakologiske effekter. Forbindelsen, som er klassifisert som en cannabinoid, produseres i cannabisplanten men er ikke berusende. CBD viser en god sikkerhetsprofil hos mennesker, tolereres stort sett godt, og viser ingen effekter som indikerer muligheter for misbruk eller fysisk avhengighet. Forskning viser også at cannabinoid gir liten eller ingen effekt på fysiologiske parametere som hjerterytme, blodtrykk og kroppstemperatur. Noen av denne forskningen er imidlertid omstridt, som vi skal skal se.

Bivirkninger av CBD

Som med alle vitamin-, mineral- og urtetilskudd, er CBD kjent for å forårsake noen bivirkninger. Ethvert stoff kan påvirke mennesker på en rekke forskjellige måter. Før du begynner å ta CBD som en del av ditt daglige regime, er det viktig å være klar over mulige bivirkninger. Det anbefales at du på forhånd diskuterer bruk av CBD med legen din, eller helsepersonell, for å sikre at det er den riktige avgjørelsen for deg og ditt behov.

Du kan oppleve tørr munn etter å ha tatt CBD

CBD har potensial til å forårsake tørr munn, selv om administrasjonsmåten ikke røykes eller dampes. Faktisk forårsaker CBD tørr munn via sin interaksjon med endocannabinoid systemet. Ved å påvirke cannabinoidreseptorer i spyttkjertlene, reduserer CBD utskillelse av spytt og derved forårsaker tørr munn. Selv om dette kan føles ubehagelig, blir det enkelt avhjulpet med å være rundt en flaske vann eller juice etter du har tatt CBD:

Har CBD noen bivirkninger?

CBD har potensial til å sende blodtrykket

Sa vi ikke at CBD har ingen effekt på blodtrykket? Studier ser ut til å vise at selv om CBD ikke forårsaker noen store, vedvarende endringer i blodtrykk, kan det føre til en midlertidig reaksjon. For de fleste vil denne endringen gå helt upåaktet: men for de med visse helsemessige forhold kan til og med et lite blodtrykksfall være betydelig.

Å ta CBD kan gjøre deg ør og søvnig

Andre rapporterte bivirkninger av CBD inkluderer letthet og døsighet. Noen brukere hevder å føle seg mer våken og på vakt etter å ha fått en dose, mens andre begynner å føle seg mer avslappet og søvnig. På samme måte rapporterer visse brukere at de føler seg ør, noe som igjen kan være forbundet med et lavt blodtrykk. På grunn av disse potensielle bivirkningene er det viktig for brukere å begynne med små doser, og gradvis øke etter å ha sett hvordan CBD påvirker dem. Det er også fornuftig å unngå å kjøre bil, eller betjene tunge maskiner etter å ha tatt CBD de første gangene.

CBD kan samhandle med reseptbelagte medisiner

En avis fra 2017 uttaler at CBD kan forårsake en rekke bivirkninger når de tas sammen med farmasøytiske medisiner. Dette er fordi cannabinoid interagerer med enzymer som metaboliserer medikamenter, inkludert de som tilhører cytokrom P450-familien. Når CBD er metabolisert av P450, ender det opp med å fortrenge enzymer og forhindre dem i å metabolisere andre medisiner. Dette kan føre til høyere nivåer av andre medikamenter som opprettholdes i kroppen i lengre perioder. Personer som tar medisiner, bør konsultere legen sin før de tar CBD. For mer informasjon om CBD og P450 enzymet, se bloggen vår om emnet.

CBD og potensielle bivirkninger - hovedlinjen

Mesteparten av den nåværende forskningen av CBDs potensielle bivirkninger, er resultatet av in vitro (involverende celler) og dyrebaserte studier. Mer menneskelig forskning er nødvendig for å komme til nøyaktige konklusjoner angående bivirkningene av CBD, spesielt i omstridte domener som de som er nevnt ovenfor. En ** artikkel publisert i tidsskriftet Cannabis and Cannabinoid Research, diskuterer problemet med å sammenligne resultater fra dyr og mennesker. Hos mennesker administreres CBD ofte oralt eller via inhalasjon. Hos gnagere administreres CBD oralt eller via injeksjon.
** artikkel -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/

I tillegg varierer blodkonsentrasjonen av CBD i mennesker og gnagere ved oral administrering. Selv om de samme blodkonsentrasjonene oppnås mellom de forskjellige artene, kan CBD ha varierende biologiske effekter. Så langt er sikkerhetsprofilen til CBD høy; imidlertid er grundig menneskelig forskning viktig.

Produktvelger