De psykoaktive egenskapene til CBD

De psykoaktive egenskapene til CBD

Psykoaktiv vs. psykotropisk

Når du ser etter CBD produkter vil de fleste nettsteder liste opp substansen som "ikke-psykoaktiv" fordi "psykoaktiv" er et populært begrep brukt til å beskrive effekten av marihuana og THC. Ved å definere et produkt på denne måten hjelper det med å posisjonere CBD som et tryggere valg og distansere det fra cannabis, som fortsatt er lovlig i store deler av verden.

Er CBD virkelig ikke-psykoaktiv?

I virkeligheten bør CBD refereres til som "ikke-psykotropisk", som er det rette begrepet brukt til å beskrive en substans som ikke påvirker din mentale tilstand. Konseptet er enklere å forstå hvis vi ser på definisjonen av begge begrepene.

Psykoaktiv: "En substans som påvirker sinnet"

Psykotropisk: "Å betegne substanser som påvirker en persons mentale tilstand"

Psykotropiske substanser påvirker vår mentale tilstand, vår virkelighetsoppfatning, og vår oppfatning av verden. Mens dette kan være grunnen til at cannabis er det mest brukte ulovlige narkotiske stoffet i verden. For de som ønsker å dra fordel av de potensielle helsefordelene til CBD, så er denne kvaliteten uønsket. Begrepet "psykoaktiv" antyder substanser som påvirker sinnet, og mens dette kan ha negative konsekvenser, så er det dusinvis av psykoaktiv mat og substanser som vi inntar daglig uten risiko. Bare fordi noe kan påvirke sinnet vårt, betyr ikke nødvendigvis at virkningen er farlig eller uønsket.

De psykoaktive egenskapene til CBD

Psykoaktive substanser er mer vanlig enn du tror

Det kan være vanskelig å tro, men noe vi alle spiser og nyter regelmessig er psykoaktiv. Vi snakker selvsagt om sjokolade! Spesielt mørk sjokolade. Kakao (de rå frøene som sjokolade stammer fra) er en av de mest populære matproduktene på planeten. Ettersom substansene i den har muligheten til å gjøre at vi føler oss mindre stresset - gjør dette sjokolade til en psykoaktiv substans.

I en studie publisert på NCBI, fant forskere ut at inntak av sjokolade i menn og kvinner fra 18 til 49 lindret dem fra lett stress. Pasientene brukt i studien var fra forskjellige demografier med noen som hadde historie med depresjonshendelser. Deltagerne indikerte at å spise sjokolade "førte til følelse av økt energi eller økt konsentrasjon". Hemmeligheten til sjokolade sin psykoaktive virkning ligger i dens evne til å påvirke serotonin-nivåer, en mekanisme den deler med CBD.

CBD har potensialet til positiv påvirkning av sinnet

Serotonin er en nevrotransmitter ansvarlig for transport av signaler til forskjellige områder av hjernen. Den er ansett for å hjelpe til å regulere humør, ettersom lave nivåer av serotonin er assosiert med depresjon og angst. Denne konklusjonen passer med det vi vet om de psykoaktive egenskapene til sjokolade, ettersom en regelmessig mengde av inntak styrker serotonin-nivåer - og forklarer hvorfor den hjelper med lindring av mildt stress.

I en annen studie publisert i The National Institute of Health fant forskerne ut at fordeling av CBD i levende mus "betydelig forbedret serotonin-nivåer". Virkningene varierte avhengig av den opprinnelige mentale tilstanden og varighet av behandling, men en økning ble likevel observert. I seg selv er denne mekanismen spennende, men ikke banebrytende. Den åpner ihvertfall opp potensialet i behandlingsprogrammer myntet mot depresjon og angst til å inkludere CBD. Dette er noe forskere er ivrige på å forstå, men analysering av hvordan substansen påvirker vår hjerne består av flere variabler. Selv om potensialet er der, blir konklusjoner fortsatt studert og verifisert.

CBD er psykoaktiv, men ikke berusende

I mellomtiden kan vi bekrefte sikkerhetsprofilen som CBD har oppnådd. Fra de forskjellige studiene som har blitt gjort, til den omfattende undersøkelsen gjort av verdens helseorganisasjon (WHO). En attributt som går igjen er substansens mangel på giftighet og ekstremt lave risiko for bivirkninger. Som en del av forskningen på CBD har verdens helseorganisasjon konstatert at "CBD er generelt godt tolerert, og med en god sikkerhetsprofil. Rapporterte bivirkninger kan være resultat av medisin interaksjon mellom pasientens CBD og eksisterende medisiner".

Produktvelger